8 pułk przeciwlotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady wysyłania paczek do żołnierzy PKW - Święto Bożego Narodzenia

Informujemy Państwa, że istnieje możliwość wysłania paczek  z okazji Świąt Bożego Narodzenia do żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych.

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYSYŁANIA PACZEK - PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI A W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO POD NR 727-012-510:

1. Każdy żołnierz może otrzymać TYLKO JEDNĄ PACZKĘ od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

2. Paczki dla Żołnierzy 8pplot będą przyjmowane w punkcie przyjęcia paczek na Biurze Przepustek JW1223 w Koszalinie na ul. 4-ego marca 5, DO DNIA 20 LISTOPADA po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel.727-012-510).

3. Paczki dla Żołnierzy spoza Koszalina lub spoza 8pplot, prosimy przesyłać bezpośrednio na adres podany w pkt. 7 najpóźniej DO DNIA 23 LISTOPADA.

4. Paczki muszą zawierać ADRES I NUMER TELEFONU NADAWCY. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 Przykład:

 

5. Gabaryty paczki:

- waga 3kg;

- karton pocztowy o wymiarach: 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300mm x 250mm x 200 mm, dostępny w placówkach Poczty Polskiej S.A.

 

6. Zawartość:

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:

- alkoholu,

- wszelkiego rodzaju broni palnej,

- materiałów wybuchowych,

- amunicji,

- narkotyków,

- materiałów łatwopalnych,

- substancji żrących,

- leków,

- produktów i materiałów szybko psujących się,

- artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych,

- artykułów spożywczych bez opakowania producenta,

- organizmów żywych,

- produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,

- waluty i kosztowności,

- dokumentów i materiałów niejawnych,

- dóbr kultury prawnie chronionych.

 

WSZYSTKIE PACZKI PRZED WYSŁANIEM ZOSTANĄ PODDANE KONTROLI.

PACZKI NIESPEŁNIAJĄCE WW. WARUNKÓW BĘDĄ ZWRACANE NADAWCOM.

 

7. Adresy:

- do Żołnierzy PKW EUFOR ALTHEA:

 

Imię i nazwisko Żołnierza

PKW EUFOR ALTHEA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

    
pdf

Kontakt

8 pułk przeciwlotniczy
4-go marca 5
75-901 Koszalin
tel. 261456260
fax. 261456545
jw1223koszalin@ron.mil.pl