8 pułk przeciwlotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

 

INFORMACJE1) Obszar, na terenie którego 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy odpowiada za przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne :
 
Garnizon Koszalin, powiat: koszaliński,
 
2) Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista) nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
 
Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Ustala on również rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych. Obowiązkowo wojskową asystę honorową przydziela się dla:
 
- Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 
- Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 
-   Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 
-   Żołnierzy w służbie czynnej;
 
-   Byłych żołnierzy zawodowych;
 
- Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki wojskowej/instytucji wojskowej).
 
3) O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca garnizonu:

Garnizon Koszalin:
płk Mariusz JANIKOWSKI
75 – 901 Koszalin
ul. 4-go Marca 3
tel. 261-456-260

4) Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej:

Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej Załącznik 1

5) Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową Dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz IPN.

6) Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest:

kpt. Katarzyna KAŹMIERCZAK
kom. 668 515 479
 
7) Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 Warszawa,
fax. 261-873-259

    
pdf

Kontakt

8 pułk przeciwlotniczy
4-go marca 5
75-901 Koszalin
tel. 261456260
fax. 261456545
jw1223koszalin@ron.mil.pl