8 pułk przeciwlotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja dla rodzin żołnierzy wyjeżdżających na misję poza granice kraju

 

INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY

WYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJĘ POZA GRANICE KRAJU

 

Doświadczenia Żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych wpłynęły na konieczność wypracowania systemu wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego Żołnierzy i ich Rodzin w czasie przygotowań do misji, w trakcie jej trwania oraz po powrocie Żołnierzy do kraju.

W związku z powyższym, w 8 pułku przeciwlotniczym, zostało powołane Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), do którego zadań należy:

  • utrzymywanie kontaktu z Rodzinami uczestników misji w zakresie działań pomocowych oraz w związku z ofertą przedsięwzięć kulturalno-rekreacyjnych;
  • świadczenie pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Rodziny również w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.);
  • udzielanie wsparcia psychologicznego dla członków Rodzin;

A ponad to w sytuacjach szczególnych:

  • koordynowanie działaniami w zakresie pomocy medycznej na rzecz uczestników misji oraz rannych i poszkodowanych;
  • inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla Rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;
  • współpracę z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc uczestnikom, weteranom i kombatantom misji oraz ich Rodzinom.

SKŁAD OSÓB FUNKCYJNYCH CPR

 

 W celu zapewnienia stałego wsparcia jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30-15.00, a w piątki od 7.30 do 12.30.

W godzinach pozasłużbowych oraz w soboty, niedziele i święta – kontakt z osobami funkcyjnymi możliwy jest poprzez Oficera Dyżurnego 8pplot pod tel. 261 457 125/ 261 456 306.

 W Klubie Wojskowym (przy ul. 4-ego Marca) wydzielone zostanie pomieszczenie do swobodnego kontaktu z osobami funkcyjnymi po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, a także pomieszczenie przeznaczone do swobodnego kontaktu internetowego z żołnierzami przebywającymi na misji, którego funkcjonowanie koordynować będzie Oficer Wychowawczy pułku.

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny przy Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi:

Psycholog – konsultant ds. profilaktyki psychologicznej - kpt. Ewa DWORSKA

tel.: 261457962 kom: 727012510

poniedziałek – czwartek w godz. 07.30 – 15.30

piątek w godz. 7.30 - 12.30,

ponadto w zależności od potrzeb – w innym terminie – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

    
pdf

Kontakt

8 pułk przeciwlotniczy
4-go marca 5
75-901 Koszalin
tel. 261456260
fax. 261456545
jw1223koszalin@ron.mil.pl