8 pułk przeciwlotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia Pułku

KALENDARIUM

8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy dziedziczy historię i tradycje bojowe 83 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 88 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej oraz 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej.

83 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej sformowany został w sierpniu 1944 roku (Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP Nr 8 z dnia 28.08.1944 r.) w składzie 4 dplot.

 Pierwszym zadaniem bojowym pułku była osłona stacji kolejowej w Siedlcach. Następnie osłaniał miasta Łódź i Poznań, gdzie zakończył zadania bojowe. W tym okresie pułk wielokrotnie skutecznie odpierał naloty lotnictwa wroga.

Po rozformowaniu 4 Dywizji Przeciwlotniczej, jesienią 1945 roku na bazie pułku sformowano 88 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, który przeniesiony został do Orłowa k. Gdyni z zadaniem ochrony przeciwlotniczej portów. Latem 1946 roku pułk przeniesiono do Unieścia, a dwa lata później do Koszalina. Kolejna transformacja pułku miała miejsce w 1957 r. kiedy to przeformowany zostaje na 88 dywizjon artylerii przeciwlotniczej i włączony w skład 8 Dywizji Zmechanizowanej.

W latach 1967 – 1977 pułk, uzbrojony był w zestawy artyleryjskie 57 mm armat przeciwlotniczych S-60 i prezentował wysoki poziom wyszkolenia i zdolności bojowej. W 1980 roku 83 pułk, jako pierwszy w kraju otrzymał nowe uzbrojenie – przeciwlotnicze zestawy rakietowe „OSA”. 

Pierwsze w Polsce eksperymentalne strzelania bojowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Ustce, zostały przeprowadzone w 1988 roku i zaliczone na ocenę bardzo dobrą, jako sprawdzian taktyczno – ogniowy pułku. Sukces ten pułk powtórzył w 1992 i 1995 roku.

W 1994 roku 83 Pułk Przeciwlotniczy zmienił swą strukturę oraz nazwę i przemianowany został na 8 Pułk Przeciwlotniczy, a następnie otrzymał wyróżniającą nazwę „Koszaliński” - nazwę symbolizującą związek z miastem i regionem.

W styczniu 1995 roku przejął tradycje bojowe 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa, które wraz z odznaczeniami i symbolami pułku przekazał Prezes Związku Artylerii Przeciwlotniczej w Wielkiej Brytanii – kapitan w stanie spoczynku Kazimierz Bortkiewicz.

Za dzień Święta Pułku przyjęto 18 maja – datę zwycięstwa Wojsk Polskich pod Monte Cassino gdzie bezpośredni udział w walkach brał 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej.

10 maja 1995 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 8 Koszalińskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską.

W dniu 19 września 1995 r. nastąpiło wręczenie pułkowi sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi Koszalińskiej. Matką chrzestną była Pani Stefania KISIELNICKA, a ojcem chrzestnym był kapitan w stanie spoczynku Kazimierz BORTKIEWICZ.

Rok 2001 był szczególnym czasem w historii pułku jak i dla 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża. W związku z restrukturyzacja Wojska Polskiego rozformowaniu uległa 8 Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża, a pułk przeformowano w strukturę dywizjonową i jako jedyna jednostka bojowa pozostał w Koszalinie. Nastąpił jego wzrost ilościowy i jakościowy pod względem bojowym, a dowódca pułku został wyznaczony do pełnienia obowiązków Dowódcy Garnizonu - Koszalin.

W 2004 r. pułk odbył pierwsze strzelania bojowe w nowej strukturze.

W trakcie ćwiczeń oraz podczas strzelań bojowych 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy prezentował zawsze najwyższy kunszt bojowy i profesjonalne przygotowanie do wykonania zadań bojowych uzyskując najwyższe oceny.

Rok 2008 r. obfitował w szereg bardzo ważnych wydarzeń w historii naszego pułku. W dniach 27 – 29 maja 2008 r. Zespół Kontrolny Dowódcy Wojsk Lądowych przeprowadził kontrolę gotowości bojowej 2 dplot według Programu Oceny Gotowości Bojowej CREVAL.

Przeprowadzona kontrola wykazała bardzo dobre wyszkolenie i zgranie pododdziału za co otrzymał ocenę końcową – bardzo dobry.

W dniu 30 października 2008 r. zarząd województwa zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu, nadał 8 Koszalińskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu złotą odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Dowódcą 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego jest płk Mariusz JANIKOWSKI.

 

 

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r.

 

Poz. 39

 

Departament Wychowania i Promocji Obronności

 

DECYZJA Nr 31/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

z dnia 12 lutego 2013 r.

 

w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy

 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.

Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz 2011 r. Nr 22, poz. 327) – ustala się,

co następuje:

 

1. 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały wchodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje jednostek przeciwlotniczych oraz oddziałów i pododdziałów rozformowanej 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego:

1) Bateria Dowodzenia przejmuje tradycje:

a) 13. Samodzielnej Kompanii Łączności (1944 – 1946),

b) 28. Kompanii Łączności (1946 – 1949),

c) 28. Batalionu Łączności (1949 – 1967),

d) 13. Batalionu Łączności (1967 – 1994),

e) 8. Batalionu Dowodzenia (1994 – 2001);

2) 1. Dywizjon Przeciwlotniczy:

a) przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego
(1978 – 2001),

b) otrzymuje wyróżniającą nazwę „Karkonoski”;

3) 2. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:

a) 8. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego
(1942 – 1947),

b) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej
(1944 – 1945),

c) 88. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957 – 1967),

d) 83. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1967),

e) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967 – 1994),

f) 28. Pułku Piechoty (1944 – 1958),

g) 82. Pułku Zmechanizowanego (1958 – 1967),

h) 28. Pułku Zmechanizowanego (1967 – 1990);

4) 3. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:

a) 3. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Wilna (1926 – 1939),

b) 3. Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942 – 1947),

c) 32. Budziszyńskiego Pułku Piechoty (1944 – 1950),

d) 32. Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego (1950 – 1994),

e) 8. Brygady Zmechanizowanej (1994 – 1998),

f) 22. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955, 1957 – 1967),

g) 124. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957, 1967 – 1995),

h) 3. Pułku Przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga
(1996 – 2010);

5) 4. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:

a) 12. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955),

b) 125. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957),

c) 55. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1974 – 1993),

d) 55. Pułku Przeciwlotniczego (1993 – 2001),

e) 34. Pułku Artylerii Lekkiej (1945 – 1951),

f) 4. Pułku Artylerii Haubic (1951 – 1957),

g) 34. Pułku Artylerii (1958 – 1967),

h) 4. Pułku Artylerii (1967 – 1994),

i) 4. Pułku Artylerii Mieszanej (1994 – 2001);

6) Batalion Logistyczny przejmuje tradycje:

a) 8. Dywizjonu Samochodowego (1919 – 1935),

b) 8. Batalionu Pancernego 1935 – 1939),

c) 14. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1949),

d) 41. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1955),

e) 19. Batalionu Saperów (1944 – 2001),

f) 31. Batalionu Transportowego (1955 – 1970),

g) 8. Batalionu Zaopatrzenia (1970 – 2001);

2. Tracą moc:

1) decyzja Nr 367/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2003 r.
 w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1. Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 211);

2) decyzja Nr 236/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 187).

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

 

POCZET DOWÓDCÓW

ppłk

PETRULEWICZ

Aleksander

1944

1945

płk

ZYBLER

Jan

1945

1946

kpt.

JUŹKÓW

Bronisław

1946

1947

mjr

TATARSKI

Bolesław

1947

1950

mjr

ZIÓŁKOWSKI

Jan

1950

1957

ppłk

MIKLASZEWSKI

Zygmunt

1957

1959

mjr

BANASZYK

Jan

1959

1963

ppłk

URBAŃSKI

Henryk

1963

1970

ppłk dypl.

SEMPŁAWSKI

Aleksander

1970

1975

ppłk dypl.

NIWIŃSKI

Ryszard

1975

1979

mjr dypl.

OSTROKÓLSKI

Andrzej

1979

1983

ppłk mgr inż.

WĄSIKOWSKI

Witold

1983

1985

ppłk mgr inż.

ŁUCZAK

Stefan

1985

1988

ppłk dypl.

LAZAR

Janusz

1988

1990

ppłk dypl.

DOBIJA

Krzysztof

1990

1991

ppłk dypl.

KISIELNICKI

Józef

1991

1998

płk dypl.

CENDROWSKI

Leszek

1998

2007

płk dypl.

ZALEWSKI

Zbigniew

2007

 2014

płk dypl.

MENTEL

Andrzej

2014

 2017

płk

JANIKOWSKI

Mariusz

2017

 

    
pdf

Kontakt

8 pułk przeciwlotniczy
4-go marca 5
75-901 Koszalin
tel. 261456260
fax. 261456545
jw1223koszalin@ron.mil.pl