8 pułk przeciwlotniczy - Centrum Pomocy Rodzinie

8 pułk przeciwlotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Pomocy Rodzinie

 

INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY

WYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJĘ POZA GRANICE KRAJU

 

Doświadczenia Żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych wpłynęły na konieczność wypracowania systemu wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego Żołnierzy i ich Rodzin w czasie przygotowań do misji, w trakcie jej trwania oraz po powrocie Żołnierzy do kraju.

W związku z powyższym, w 8 pułku przeciwlotniczym, zostało powołane Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), do którego zadań należy:

  • utrzymywanie kontaktu z Rodzinami uczestników misji w zakresie działań pomocowych oraz w związku z ofertą przedsięwzięć kulturalno-rekreacyjnych;
  • świadczenie pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Rodziny również w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.);
  • udzielanie wsparcia psychologicznego dla członków Rodzin;

A ponad to w sytuacjach szczególnych:

  • koordynowanie działaniami w zakresie pomocy medycznej na rzecz uczestników misji oraz rannych i poszkodowanych;
  • inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla Rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;
  • współpracę z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc uczestnikom, weteranom i kombatantom misji oraz ich Rodzinom.

SKŁAD OSÓB FUNKCYJNYCH CPR

 

 W celu zapewnienia stałego wsparcia jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.30-15.00, a w piątki od 7.30 do 12.30.

W godzinach pozasłużbowych oraz w soboty, niedziele i święta – kontakt z osobami funkcyjnymi możliwy jest poprzez Oficera Dyżurnego 8pplot pod tel. 261 457 125/ 261 456 306.

 W Klubie Wojskowym (przy ul. 4-ego Marca) wydzielone zostanie pomieszczenie do swobodnego kontaktu z osobami funkcyjnymi po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, a także pomieszczenie przeznaczone do swobodnego kontaktu internetowego z żołnierzami przebywającymi na misji, którego funkcjonowanie koordynować będzie Oficer Wychowawczy pułku.

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny przy Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi:

Psycholog – konsultant ds. profilaktyki psychologicznej - kpt. Ewa DWORSKA

tel.: 261457962 kom: 727012510

poniedziałek – czwartek w godz. 07.30 – 15.30

piątek w godz. 7.30 - 12.30,

ponadto w zależności od potrzeb – w innym terminie – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

    
pdf

Kontakt

8 pułk przeciwlotniczy
4-go marca 5
75-901 Koszalin
tel. 261456260
fax. 261456545
jw1223koszalin@ron.mil.pl