BIP
8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
Kierownicza kadra 8pplot
Dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego

                                                                                   

                                                   płk dypl. Andrzej MENTEL                  

  Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie - promocja 1990r.
Po ukończeniu szkoły przez kilka lat dowodził plutonem, był zastępcą dowódcy baterii a następnie dowodził baterią w Gołdapi. W 1998r. ukończył Akademię Obrony Narodowej na kierunku dowódczo-sztabowym. Po ukończeniu Akademii został skierowany do 15 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisko zastępca szefa. Po trzech latach został szefem sztabu pułku w Gołdapi. Pierwszego lipca 2005r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy pułku w 8 pułku przeciwlotniczym w Koszalinie. Stanowisko zastępcy dowódcy pułku pełnił przez dwie kadencje. W 2010r. został wyznaczony na stanowisko szefa obrony przeciwlotniczej brygady w Słupsku.Z dniem pierwszego lipca 2011r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu pułku w 8 pułku przeciwlotniczym w Koszalinie. Rozkazem Dziennym Dowódcy JW 3427 nr Z-122 z dnia 16.10.2014r. został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków na stanowisku Dowódcy 8  pułku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2774 od dnia 01.01. 2015r. został wyznaczony na stanowisko służbowe - Dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.

 

 

 

 

  Zastępca Dowódcy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego

ppłk Wiesław KAWECKI


Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1986 r). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5 Pułku Przeciwlotniczym w Gubinie na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy baterii startowej, starszego oficera sztabu, dowódcy stanowiska dowodzenia pułku, starszego oficera operacyjnego i szefa sekcji operacyjnej.

W 2001 roku wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu w 69 Pułku Przeciwlotniczym. Od 2006 roku pełnił obowiązki szefa sekcji operacyjnej. W 2008 roku ukończył kurs dowódców batalionów i w latach 2009-2011 dowodził 3 dywizjonem artyleryjsko-rakietowym w Lesznie. Od maja do października 2011 dowodził 5 dywizjonem przeciwlotniczym 69.pplot. W listopadzie 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3.dplot 4.pplot, a następnie w styczniu 2013 roku na stanowisko Szefa Sztabu Pułku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku Zarządzanie Kadrami i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie w Sztabach Wojskowych.

W 2016 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno Strategiczny na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

Zgodnie z Rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego RSZ z dniem 29 maja 2017r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy pułku w 8 Pułku Przeciwlotniczym w Koszalinie.

 

 

        Szef sztabu 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego

   

ppłk Mirosław OCHNIO

 

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie – promocja1993r. Po ukończeniu szkoły został wyznaczony na stanowisku Dowódcy obsługi w 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Szczecinie. Następnie  objął obowiązki na stanowisku Dowódcy plutonu - dowódcy obsługi w tym samym pułku. W 1996r. został przeniesiony na to samo stanowisko do 3pplot.Następnie został wyznaczony na stanowisku Zastępcy dowódcy baterii – dowódcy obsługi w 3pplot. Po zakończeniu kadencji objął obowiązki na stanowisko Dowódcy baterii technicznej i awansowany do stopnia kapitana. W 2004r. został wyznaczony na stanowisko oficer sekcji. Po trzech latach objął obowiązki na stanowisku szefa sztabu dywizjonu. W 2008r. ukończył Akademię Obrony Narodowej na kierunku Studiów Operacyjno-Taktycznych. W latach 2008-2010 pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Dowódcy dywizjonu w 3pplot i awansowany na stopień majora. Następnie przez 2 lata w pełnił obowiązki specjalisty w Szefostwie OPL 12DZ. Rozkazem  Personalnym  nr  167 DWLĄD z dnia 31.10.2012r.został wyznaczony na stanowisko Dowódcy dywizjonu w 8 Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym i awansowany do stopnia podpułkownika.
Z dniem 15.07.2015r. objął obowiązki na stanowisku Szefa Sztabu Pułku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych